این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

افتتاحیه همایش
افتتاحيه دومين سمپزيوم ملي ميوه هاي ريز ايران با حضور مسئولين كشوري ...

 افتتاحيه دومين سمپزيوم ملي ميوه هاي ريز ايران با حضور مسئولين كشوري و استاني

  سالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

(ساري – كيلومتر 9 جاده دريا – دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري)

14 شهريور -  ساعت 8:30 صبح


لینک نقشه مسیریابی دانشگاه

http://smallfruits.sanru.ac.ir/fa/news.php?rid=32





back2018-09-04Voting is2 time