این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مسیریابی مکان همایش از طریق نقشه
قابل توجه شرکت کنندگان در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز: مسیر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ....

 قابل توجه شرکت کنندگان در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز:  راهنمای مسیریابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (مکان برگزاری همایش)  طبق نقشه قابل دانلود درجدول فایلها قرار داده شده است. 


لینک دسترسی گوگل
 


back2018-09-03Voting is0 time