این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

  • ساری: کیلومتر 9 جاده دریا ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، صندوق پستي 578، دفتر گروه باغبانی

  • تلفکس: 01133687564

  • پست الکترونیک: smallfruits2018sanru@gmail.com

  • آدرس وب سایت: http://smallfruits.sanru.ac.ir