این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت 

دکتر عنایت اله تفضلی

دانشگاه شیراز

دکتر حسین صادقی

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

دکتر رضا فتوحی قزوینی

دانشگاه گیلان (ریاست انجمن علوم باغبانی)

دکتر ناصر قادری

دانشگاه کردستان

دکتر سعید عشقی

دانشگاه شیراز

دکتر مهدی رضایی

دانشگاه شاهرود

دکتر علی قره قانی

دانشگاه شیراز

دکتر مهدیه غلامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محدعلی نجاتیان

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین

دکتر ویدا چالوی

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

دکتر بیژن کاووسی

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارس

دکتر مهدی شریفانی

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

دکتر حامد دولتی بانه

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی

دکتر جواد فتاحی مقدم

موسسه تحقیقات مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری رامسر

دکتر فرهاد کرمی

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان کردستان

دکتر مالک قاسمی

موسسه تحقیقات مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری رامسر

دکتر حسن ساری خانی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر محمود قاسم نژاد

دانشگاه گیلان

دکتر محمد سیاری

دانشگا بوعلی سینا

دکتر داوود بخشی

دانشگاه گیلان

دکتر رو ح الله کریمی

دانشگاه ملایر

دکتر علی تهرانی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی حدادی نژاد

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

دکتر حمید حسن پور

دانشگاه ارومیه

دکتر نقی پاداشت

مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گیلان