| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان ویرایش و بارگذاری مجدد مقالات در صفحه کاربری
قابل توجه کاربران محترم: با توجه به بررسی اولیه مقالات و دسته بندی آنها برای ارسال به داوران مشاهده شده که ....


more2018-08-06Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

تمدید مجدد ارسال مقاله
با توجه به تماسهای مکرر محققان و دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی برای تمدید فرصت ارسال مقالات ....


more2018-07-23Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

تمشک ها هم دارای شناسنامه ژنتیکی شدند
عضو هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: محققان این دانشگاه موفق به تهیه شناسنامه ژنتیکی برای انواع تمشک شدند....


more2018-07-22Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

تمدید فرصت ارسال مقالات تا 31 تیرماه 1397
با توجه به تماسهای مکرر پژوهشگران و اساتید محترم و همچنین دانشجویان گرامی ....


more2018-07-07Voting is5 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
5

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر