این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حضور فعال اساتید دانشگاه سلیمانیه کشور عراق در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
به نقل از دبیرخانه دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، اساتید دانشگاه سلیمانیه کشور عراق در همایش مذکور حضور فعال و موثری داشتند....


more2018-09-10Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

مراسم اختتامیه دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
مراسم اختتامیه دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز در روز پنج شنبه مورخ 1397/06/15 با قرائت بیانیه و ....


more2018-09-08Voting is11 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
11

فهرست پوستر ها و شماره گذاری آنها جهت نصب
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در همایش: فهرست شماره گذاری شده پوسترها در ردیف 14 و 15 ...


more2018-09-04Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

فهرست پوستر ها و شماره گذاری آنها جهت نصب
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در همایش: فهرست شماره گذاری شده پوسترها در ردیف 14 و 15 ...


more2018-09-04Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر