این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه اسکان شرکت کننده ها در همایش
برنامه اسکان برای کسانی که تمایل به استفاده از امکانات اسکان دارند به صورت زیر می باشد:

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز

برنامه اسکان برای کسانی که تمایل به استفاده از امکانات اسکان دارند به صورت زیر می باشد:

اسکان رایگان دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه

اسکان اساتید مجرد در مهمانسرای دانشگاه

اسکان خانواده ها در هتل نارنج

نکته قابل ذکر و الزامی: همگی باید از قبل تماس گرفته و هماهنگ نمایند.back2018-09-02Voting is3 time