این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

بارگذاری کارگاه آموزشی در صفحه کاربری
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز ...

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز:

 در صفحه کاربری، دو کارگاه آموزشی با عناوین:

 1- آشنایی با زیست فناوری توت فرنگی

 2- مدیریت تغذیه در پرورش توت فرنگی 

با ذکر محورهای کارگاه در صفحه کاربری بارگذاری شده است، که می توان از طریق آیکون کارگاه های آموزشی  جزئیات را مورد مطالعه قرار داد و در صورت تمایل جهت شرکت در کارگاه به طور مستقیم در همین صفحه و یا از طریق آیکون خدمات انتخاب و ثبت نام نمود. لازم به ذکر است که کارگاه دارای ظرفیت می باشد.back2018-08-29Voting is0 time