این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

استفاده از منوی خدمات در صفحه کاربری برای پرداخت آنلاین
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز ....

 قابل توجه شرکت کنندگان محترم در دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز:

جهت پرداخت آنلاین هزینه ثبت نام یا هر خدمت دیگر، ضروری است ابتدا از طریق آیکون خدمات در صفحه کاربری، نوع خدمت مشخص گردد و سپس وارد صفحه درگاه آنلاین شده و پرداخت انجام شود.back2018-08-29Voting is0 time