این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه پرداخت هزینه ثبت نام
برای پرداخت هزینه‌های شرکت در کنفرانس، براساس جدول تعرفه ثبت‌نام به دو روش می توان اقدام کرد ....

برای پرداخت هزینه‌های شرکت در کنفرانس، براساس جدول تعرفه ثبت‌نام به دو روش می توان اقدام کرد:

- از طریق پرداخت اینترنتی یعنی از طریق درگاه الکترونیکی سامانه کاربران

- از طریق  واریز به شماره حساب  ۹۶۸۰۸۳۲۸۷  بنام درآمد های پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی ساری در بانک تجارت شعبه خزر (ساری) و ثبت فیش اسکن شده در قسمت «ارسال فیش» در سامانه کاربران


 نحوه پرداخت هزینه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 مطابق بند 5 صورتجلسه اخیر دانشکده علوم زراعی، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (دانشگاه میزبان دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز) برای پرداخت هزینه ثبت نام و غیره می توانند نامه پذیرش خود را ضمیمه فرم تکمیل شده تقاضای گرنت نمایند تا پس از امضا مسولین محترم به جای حق ثبت نام ایشان پذیرفته شود"

***هزینه پرداخت شده شامل 2 روز شرکت در همایش و استفاده از تمامی برنامه‌های سمپوزیوم است***


لینک صفحه جدول تعرفه ثبت نام:

     http://smallfruits.sanru.ac.ir/fa/page.php?rid=34

 


back2018-08-27Voting is0 time