این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان ویرایش و بارگذاری مجدد مقالات در صفحه کاربری
قابل توجه کاربران محترم: با توجه به بررسی اولیه مقالات و دسته بندی آنها برای ارسال به داوران مشاهده شده که ....

 امکان ویرایش مقالات و بارگذاری مجدد در صفحه کاربری

قابل توجه کاربران محترم: با توجه به بررسی اولیه مقالات و دسته بندی آنها برای ارسال به داوران، مشاهده شده که برخی از مقالات مطابق راهنمای نگارش مقالات (فایل آن در منوی ثبت نام و ارسال مقاله در سایت موجود است) تنظیم نشده است لذا کاربران محترم تا 20 مرداد 1397 (زمان ارسال به داوران محترم) فرصت دارند که مقاله یا مقالاتشان را طبق راهنما تنظیم و مجدد در صفحه کاربریشان بارگذاری کنند، ضمن اینکه شرایط ویرایش و بارگذاری مجدد در سایت فراهم می باشد.back2018-08-06Voting is1 time