این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز فعالیت رسمی وب سایت دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
آغاز فعالیت رسمی وب سایت دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز در تاریخ 15 اسفند 1396

 وب سایت دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز در تاریخ 15 اسفند 1396 فعالیت خود را به صورت رسمی اعلام کرده و آماده دریافت مقالات محققان محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


back2018-03-06Voting is1 time